พอตแบบ ใช้แล้วทิ้ง Disposable Pod เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวก ง่าย และมีความคล่องตัวที่สูง บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง หรือ พอตใช้แล้วทิ้งมีจุดเด่นที่การใช้งานที่ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของบุหรี่ไฟฟ้า เช่น ถ่านบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หรือที่ชาร์จต่าง ๆ วางไว้ที่บ้านแล้วหยิบแค่ พอดใช้แล้วทิ้ง ตัวนี้ออกมาได้เลย

Showing 1–16 of 18 results