สาเหตุของอาการแสบคอขณะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเกิดได้จาก

  1. การตั้งค่ากำลังวัตต์การจ่ายไฟที่สูงเกินไป : คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละตัวมีขีดจำกัดของค่าวัตต์ที่แตกต่างกัน หากมีการใช้งานคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าและกำลังการจ่ายวัตต์ที่ไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไวเกินไป การดูดซึมตัวของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจไหลเวียนไม่ทัน ซึ่งเป็นสาเหตุการเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ต่อไป นั่นก็คือการเกิดอาการคอยล์ไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แสบคอขณะสูบ โดยคำแนะนำคือการใช้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าและค่าวัตต์การจ่ายไฟให้เหมาะสม โดยคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าจะมีตัวเลขของวัตต์การใช้งานที่เหมาาะสมเขียนอยู่ ให้ใช้งานตามนั้นหรืออาจจะลองปรับไล่จากค่าวัตต์น้อย ๆ ไปก่อนเพื่อเป็นการถนอมคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า
  2. ความถี่ในการใช้งานที่มีความถี่มากจนเกินไป : สูบบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อเราสูบหรือใช้งานในระยะเวลาที่นานและติดต่อกันมากจนเกินไป ตัวของสำลีที่อยู่ภายในคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าก็อาจจะดูดซับส่วนของน้ำยาเข้าไปหล่อเลี้ยงได้ไม่ทันซึ่งก็อาจจะนำไปสู่สาเหตุเดียวกันกับข้อที่แล้วนั่นก็คือ คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าไหม้ ซึ่งข้อสังเกตุว่าตัวของสำลีมีการดูดซึมน้ำยาได้ไม่เพียงพอสามารถสังเกตุได้จากกลิ่นและรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มเปลี่ยนไป โดยวิธีการแก้ไขให้ลดการสูบหรือทิ้งระยะการสูบในแต่ละครั้งให้ห่างกันยิ่งขึ้นและพยายามไม่สูบแบบลากยาวเพราะจะทำให้คอยล์บุหรี่่ไฟฟ้าจะร้อนจนเกินลิมิต
  3. การใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของ VG ที่มากเกินไป : VG เป็นส่วนผสมหนึ่งของกระบวนการผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่ง VG เป็นสารให้ความหวานในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยววิธีการสังเกตุว่าคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าของเราสามารถรองรับค่า VG ได้สูงหรือไม่ให้ดูที่รูดูดซึมน้ำยาหากว่ามีขนาดที่เล็กให้สันณิถารก่อนว่าคอยล์ของเราอาจไม่เหมาะกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ VG สูง ๆ ซึ่งจะมีการดูดซึมได้ช้าและเป็นปัญหาของการไหม้เช่นเดียวกัน

หากสังเกตุให้ดีจะเห็นว่าการแสบคอเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ก็คือการที่คอยล์ไหม้ โดยปัญหานี้เป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยมากที่สุดและแก้ไขได้ยากมาก ๆ เพราะคอยล์ที่ไหม้คือคอยล์ที่สูญเสียประสิทธิภาพของการทำงานไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรใช้งานต่อ ให้เปลี่ยนเป็นคอยล์ใหม่จากนั้นเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วจึงนำมาใช้งานสูบได้ตามปกติ