พกบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องได้ไหม 2566

คำตอบคือ ได้ครับ คุณสามารถพกบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินไปด้วยได้ แต่ต้องพกติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยเท่านั้น ห้ามเอาตัวบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าแล้วโหลดลงไปใต้เครื่อง และไม่อนุญาตให้ทำการชาร์จบุหรี่ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินเด็ดขาดนะครับ ตามกฏการบิน และข้อห้ามของสายการบินที่ท่านเดินทางด้วยได้ระบุไว้ครับ ส่วนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแนะนำว่าห้ามเอาของเหลวที่อยู่ในขวดที่มีความจุเกิน 100ml ขึ้นเครื่อง ซึ่งน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าขวดเล็กที่มีความจุ 30 ml จะสามารถพกขึ้นเครื่องไปด้วยได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด พกแค่ขวดเล็กไปก็พอ ขึ้นเครื่องได้สบายใจผ่านฉลุยครับ การพกของเหลวอย่างน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน จะมีข้อปฏิบัติเหมือนกับการพกของเหลวทั่วไปอย่างเช่น สเปรย์ เจล วัสดุผงขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินครับ